Live Concert at Sawai Gandharv Mahotsav, Pune.
    Raag           : Multani
    Tabla          : Shri. Bharat Kamat
    Harmonium : Shri. Suyog Kundalkar
    Click Here to view video.


Live Concert at Fergueson College, Pune.
    Raag           : Kirwani
    Tabla          : Shri. Charudatt Fadke
    Harmonium : Shri. Narendra Kadu
    Click Here to view video.


M-TV Coke Studio 2012.
    Click Here to view video.